0211 6555657
0919 476 492

Bảo vệ cao ốc

Là việc kiểm tra giám sát bảo vệ an ninh tài sản cho con người và những cơ sở vật chất của toà nhà cao ốc văn phòng. Đồng thời, tạo dựng môi trường làm việc chặt chẽ và thoải mái cho cán bộ nhân viên trong toà nhà đó.

Yêu cầu bảo vệ tòa nhà

  • Bảo vệ tài sản bên trong và bên ngoài tòa nhà.
  • Duy trì nội quy những qui định mới nhằm đáp ứng việc đảm bảo an ninh trật tự phát sinh trong quá trình hoạt động.
  • Ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ bên trong và bên ngoài.
  • Bám sát vòng ngoài không cho những người không có trách nhiêm vào tòa nhà
  • Ngăn chặn và phòng ngừa các hình thức trộm cắp từ nhà thầu, cán bộ nhân viên
  • Ngăn chặn và phòng ngừa cháy nổ, phá hoại, gây rối mất an ninh trật tự