0211 6555657
0919 476 492

Bảo vệ mục tiêu cố định

Là hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu nhà cửa, công trình, tài sản vật chất v.v... tại nhiều địa điểm khác nhau. Nó bao gồm các hoạt động giữ gìn an ninh, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, kiểm soát nhân sự, quản lý phương tiện và hướng dẫn mọi người.

Với đặc thù của công việc bảo vệ cố định định xác định nhiệm vụ bảo vệ bao gồm:

  • Kiểm soát tất cả giấy tờ của những người ra vào khu vực tài sản cố định cần bảo vệ (nếu được phép).
  • Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tại mục tiêu bảo vệ.
  • Kiểm tra các ổ khóa cửa ra vào khu vực có tài sản cố định một cách thân trọng nhất.
  • Bảo vệ chống xâm nhập, chống thất thoát hàng hóa, tài sản của Công ty.
  • Ngăn chặn các hành vi xâm phạm trái phép gây mất trật tự, phá hoại trộm cắp tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng của cán bộ công nhân viên đang làm việc và sinh hoạt trong phạm vi khu vực bảo vệ.
  • Yêu cầu đối với tất cả nhân viên bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu là luôn thể hiện thái độ vui vẻ, lịch sự, thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong công tác nghiệp vụ.
  • Bàn giao nhiệm vũ rõ ràng trước khi ra khỏi khu vực làm việc.
  • Thông tin liên quan đến công tác bảo vệ từ phía khách hàng hay chỉ thị từ bảo vệ Plus ghi chú, bàn giao và phổ biến cho tất cả nhân viên được biết và chấp hành đầy đủ…
  • Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan có chức năng phối hợp giải quyết kịp thời.