0211 6555657
0919 476 492

Bảo vệ mục tiêu di động

Hình thức bảo vệ mục tiêu di động mang tính chuyên môn cao bảo vệ cá nhân, hàng hóa trong việc di chuyển nhằm đảm bảo vệ mục tiêu di động an toàn.

Nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu di động:

  • Vận chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch
  • Bốc xếp hàng cần phải có sự giám sát của người có trách nhiệm
  • Nhân viên bảo vệ phải quan sát xung quanh trước khi di chuyển và không cách quá xa mục tiêu cần áp tải
  • Yêu cầu lực lượng phải có được điện thoại liên lực của các cơ quan chính quyền địa phương nơi mà việc áp tải tiền, hàng hóa đặc biệt đi qua
  • Bố trí nhân viên bảo vệ đảm bảo an toàn hàng hoá trên đường vận chuyển