0211 6555657
0919 476 492

Địa chỉ:
Khu 1, Phú Thứ ( Cầu Phú Thứ, Quốc Lộ 23), Phường Tiền Châu, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Mobile:
02116.555.657 - 0919 476 492
Send an Email
(Tùy chọn)