0211 6555657
0919 476 492

Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng - Phó phòng kinh doanh và kỹ thuật nghiệp vụ

Do nhu cầu phát triển dịch vụ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh THÀNH PHỐ, Chúng tôi đang có chính sách cầu tuyển dụng như sau: 1. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG:- 01 Trưởng - Phó…

Tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Với tình hình kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống không ngừng nâng cao, điều đó đồng nghĩa với việc xã hội ngày càng phức tạp. Để đáp ứng như cầu thực tại Công ty bảo vệ…